Szkoły

Pracownicy, doktoranci oraz wyróżniający się studenci chętnie odwiedzą łódzkie szkoły zainteresowane organizacją spotkań poświęconych Azji Wschodniej. Spotkania takie mają zwykle formę wykładów lub warsztatów i mogą stanowić uzupełnienie dla lekcji historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych jest równwachlarzież mile widziana na wszelkich wydarzeniach organizowanych przez ZAW: wykładach otwartych, konferencjach, seminariach itd. Zachęcamy do śledzenia pojawiających się w trakcie roku akademickiego ogłoszeń.