Stypendia zagraniczne

Niezwykle istotną rolę studiach azjatyckich odgrywają długoterminowe (zwykle roczne lub semestralne) wyjazdy na staże językowe oraz studia częściowe. Pozwalają one na ugruntowanie i dalsze doskonalenie znajomości języków azjatyckich, umożliwiają również poznanie wyjątkowych kultur Azji Wschodniej. Pobyt w Azji daje również szanse na zebranie materiałów do pracy dyplomowej, nierzadko jest również wykorzystywany przez studentów do odbycia praktyk zawodowych np. w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i konsularnych.

Zakład Azji Wschodniej wspiera studentów w ubieganiu się o stypendia pozwalające na wyjazdy zagraniczne. Studenci najczęściej wyjeżdżają do Chin oraz Japonii, możliwe są jednak wyjazdy również w innych kierunkach (m.in. Korea, Tajwan, Wietnam, Indonezja). Większość osób korzysta ze stypendiów rządowych pokrywających wszystkie lub większość wydatków w miejscu docelowym, które są przydzielane przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub są częścią unijnych programów wymiany studenckiej np. UE-Chiny. W przypadku Japonii wyjazdy studenckie są najczęściej realizowane w ramach umowy międzyuczelnianej z Uniwersytetem Kwansei Gakuin.

Zakład Azji Wschodniej jest również regularnie informowany o szeregu ofert pozwalających na krótsze wyjazdy. Są one na bieżąco przekazywane studentom.

ABSOLWENCI O NAS

beata sBeata Sobierajska (absolwentka 2012): Studia w Zakładzie Azji Wschodniej poszerzyły i ugruntowały moją wiedzę z zakresu politycznych i gospodarczych stosunków międzynarodowych w rejonie Azji i Pacyfiku, a także pozwoliły mi na poszerzenie wiedzy z zakresu komunikacji międzykulturowej – tematu, który fascynował mnie od lat. Wykładowcy aktywnie wspierali moje zainteresowania badawcze i entuzjastycznie podeszli do zaproponowanego przeze mnie tematu pracy magisterskiej. Inicjatywy międzynarodowe podejmowane przez Zakład oraz fascynacja wykładowców krajami azjatyckimi motywuje wielu studentów do uczestnictwa w licznych konferencjach, wymianach studenckich i wyjazdach stypendialnych – w moim wypadku był to wymarzony wyjazd do Japonii. Co więcej, zdobyte w czasie studiów wiedza i doświadczenie przydają mi się również na co dzień – obecnie mieszkam w Nankinie gdzie pracuję przy realizacji projektu promującego edukację wyższą w Chinach EduPRChina. Studia w Zakładzie Azji Wschodniej polecam wszystkim tym, którym zależy na poszerzaniu wiedzy pod okiem specjalistów oraz tym którzy rozważają wyjazd do krajów Azji.