Zakład Azji Wschodniej

Zakład Azji Wschodniej (ZAW) powstał w 2005 roku jako jednostka Instytutu załacznik_3Studiów Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Od początku zespołem badawczym kieruje dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ. Zainteresowania naukowe pracowników ZAW koncentrują się na politycznych, gospodarczych i społecznych procesach zachodzących w regionie Azji Wschodniej, systemach politycznych krajów regionu, ich stosunkach z innymi podmiotami międzynarodowymi oraz kwestiach związanych z mniejszościami etnicznymi i wyznaniowymi. Badania są w głównej mierze skoncentrowane na trzech krajach: Chinach, Japonii i Wietnamie.

Co ważne, pracownicy i doktoranci posiadają bogate bezpośrednie doświadczenia z długo i krótkoterminowych pobytów w Azji, posługują się językami regionu. Chiny kontynentalne, Tajwan, Japonia, Indie, Azja Południowo-Wschodnia oraz rosyjski Daleki Wschód są przez nich często odwiedzane. Przedstawiciele Zakładu uczestniczą w konferencjach krajowych i międzynarodowych m.in. organizowanych przez amerykańską Association for Asian Studies czy European Association for Chinese Studies. Zakład realizuje również krajowe i zagraniczne projekty badawcze poświęconych aktualnej sytuacji w regionie. W ostatnim czasie intensywnie rozwijane są programy szkoleniowe z zakresu współpracy Polski z państwami Azji Wschodniej przeznaczone dla samorządów oraz firm.

Oprócz działalności naukowej pracownicy ZAW prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunku stosunki międzynarodowe. W ramach studiów drugiego stopnia oferowana jest, wspólnie z Katedrą Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, specjalność orientalna. Zakład realizuje również różnorodne inicjatywy związane z tematyką azjatycką. Między innymi corocznie, organizowane są Łódzkie Spotkania Wschodnioazjatyckie, konferencja naukowa gromadząca studentów i młodych pracowników naukowych zajmujących się tematyką azjatycką. Prowadzimy portal internetowy LEAM Plus, gdzie publikujemy opinie, komentarze i opracowania z zakresu problematyki Azji Wschodniej. Ponadto, organizowane są wyprawy naukowe do różnych krajów azjatyckich. Zakład ściśle współpracuje ze Studenckim Kołem Azji Wschodniej i Pacyfiku.