mgr Mateusz Chatys

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe, specjalność orientalna, studia II-go stopnia; doktorant w Zakładzie Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ; aktywny działacz Studenckiego Koła Naukowego Azji Wschodniej i Pacyfiku; stypendysta programu EU Window Chinese Government Scholarship w Chinach na Hainan University; lider zespołu wolontariuszy podczas szkoły letniej dla studentów z Chin Understanding Poland: Economy, Society and Science; zainteresowania badawcze: ekspansja gospodarcza, polityka zagraniczna Chin wobec państw ASEAN.