mgr Gu Hongfei (Henry)

照片_副本Absolwent Uniwersytetu Macau w zakresie studiów europejskich stypendysta Institute of European Studies of Macau (IEEM), studia pierwszego stopnia ukończył w Tianjinie na uniwersytecie stosunków międzynarodowych, uczestnik międzynarodowego grantu China’s Rise and Its Implications for Sino-European Relations. Interesuje się relacjami chińsko-europejskimi w  kontekście stosunków Chin z państwami Europy Środkowej. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat chińskiej percepcji państw EŚW w stosunkach międzynarodowych.