mgr Dominik Wróblewski

Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, doktorant w Zakładzie Azji Wschodniej. Jego zainteresowania naukowe obejmują kwestię zagadnień dotyczących regionalizacji i roli Republiki Korei w regionie Azji Wschodniej. Bliska jest mu również tematyka związana z różnicami i podobieństwami kulturowymi pomiędzy Japonią a Koreą Południową i Północną. Do dodatkowych zainteresowań należy: rodzinna sukcesja władzy w KRL-D, sytuacja polityczna na Półwyspie Koreańskim, reżimy totalitarne, idea utopi i szeroko pojęte sci-fi i fantastyka.