Publikacje

W ramach prac Zakładu powstały następujące publikacje książkowe:

MONOGRAFIE

sypiajaczesmokiem

T. Kamiński, Sypiając ze smokiem, polityka Unii Europejskiej wobec Chin, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

9781138855564

K. Zakowski, Decision-Making Reform in Japan: The DPJ’s Failed Attempt at a Politician-Led Government, Routledge, London – New York 2015.

D. Mierzejewski, Między pragmatyzmem a konfucjańską moralnością Dezideologizacja retoryki chińskiej polityki zagranicznej w okresie reform, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

dacyszen-front

M. Pietrasiak, W. Dacyszen, Regionalny aspekt historii stosunków rosyjsko-chińskich, Ibidem, Łódź 2012.

K. Żakowski, Wewnątrzpartyjne uwarunkowania polityki japońskiej Partii Liberalno-Demokratycznej wobec Chin w latach 1955-2006, Wydawnictwo Uniwesytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

M. Pietrasiak, Środowiskowe wyznaczniki polityki zagranicznej Wietnamu w obliczu procesów integracji z gospodarką światową, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.

M. Pietrasiak, Problem wietnamski na forum ONZ (1945-1977), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.

PRACE REDAGOWANE

repozytorium.uni.lodz.plOn Their Own Paths. Japan and China Responses to the Global and Regional Challenges, edited by D. Mierzejewski, K. Żakowski, Lodz University Press, Lodz 2015.

nastrone

Narzędzia polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej, red. D. Mierzejewski, M. Pietrasiak, K. Żakowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014

802fbdcc0449fc43174dbb9039873e01

The Quandaries of China’s Domestic and Foreign Development, edited by D. Mierzejewski, Lodz University Press, Lodz 2014

dimensions of development

Dimensions of Development. East Asia in the Process of Changes, edited by Dominik Mierzejewski, Lodz University Press, Lodz 2013.

 

Chiny w stosunkach międzynarodowych, red. M. Pietrasiak, D. Mierzejewski, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2012.

Współczesne stosunki międzynarodowe w Azji Wschodniej, red. M. Pietrasiak, D. Mierzejewski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.

Chiny i Japonia. Dylematy mocarstw w Azji Wschodniej, red. M. Pietrasiak, D. Mierzejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.

Fenomen Chin. Wybrane problemy polityki wewnętrznej i zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej, red. M. Pietrasiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.

Współczesne Chiny. Kultura. Polityka. Gospodarka, red. M. Pietrasiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.

E-BOOKI

China go global. Rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej, red. M. Pietrasiak, T. Kamiński, Zakład Azji Wschodniej UŁ, Łódź 2012.

Obywatele w działaniu. Orient a przemiany społeczne, red. K. Żakowski, M. Stańczyk, Zakład Azji Wschodniej UŁ, Łódź 2012.

Problemy społeczno-gospodarcze Syberii, red. M. Pietrasiak, M. Stańczyk, Zakład Azji Wschodniej UŁ, Łódź 2011.

Współczesna Azja Wschodnia. Wybrane zagadnienia, red. K. Żakowski, Zakład Azji Wschodniej UŁ, Łódź 2011.