Projekty

Pracownicy Zakładu Azji Wschodniej prócz pracy dydaktycznej aktywnie uczestniczą w grantach i projektach również międzynarodowych:

W ramach programu Jean Monnet jest realizowany jeden projekt:

dr Tomasz Kamiński realizuje projekt „Asia as a challenge to the European Union”, finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Jean Monnet Modules

Aktualnie realizowane są cztery projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki:

prof. Małgorzata Pietrasiak (dr hab. D. Mierzejewski, dr G. Bywalec, dr T. Kamiński, dr M. Słowikowski oraz mgr T. Jurczyk) w ramach grantu NCN prowadzi badania porównawcze aktywności zagranicznej władz lokalnych (paradyplomacja) Chin, Rosji i Indii;

dr Karol  Żakowski w ramach grantu NCN prowadzi badania w zakresie dynamiki zmian w japońskim systemie politycznym ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji Partii Liberalno-Demokratycznej;

dr Karol Żakowski (dr B. Bohorodycz, mgr Marcin Socha) w ramach grantu NCN realizuje projekt badawczy poświęcony ewolucji japońskiej polityki zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem transformacji wewnątrz partii rządzącej;

dr Dominik Mierzejewski i mgr Bartosz Kowalski w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki realizują projekt badawczy analizujący chińską politykę zagraniczną z perspektywy konstruktywizmu społecznego podejmując tematykę idei, tożsamości i miękkiego oddziaływania chińskiej dyplomacji w stosunkach międzynarodowych

Dotychczas zrealizowane projekty i granty naukowe

w październiku 2015 r. zakończył się kierowany przez dr Tomasza Kamińskiego projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Polityczne znaczenie inwestycji Państwowych funduszy majątkowych w Europie Środkowej i Wschodniej”.

w marcu 2014 r. pracownicy Zakładu Azji Wschodniej wzięli udział w warsztatach poświęconych współpracy gospodarczej Chin i państw Grupy Wyszehradzkiej: Current Trends and Perspectives in Development of China – V4 Trade and Investment, projekt realizowany jest w ramach Grantu Wyszehradzkiego w konsorcjum z Chińską Akademią Nauk Społecznych i Uniwersytetem Ekonomicznym w Bratysławie;

w listopadzie 2013 r. zespół w skład którego weszli prof. dr hab. Tomasz Domański, dr Dominik Mierzejewski, mgr Tomasz Jurczyk, mgr Bartosz Kowalski, Marcin Kubielski (firma SINCO) oraz Wojciech Jakóbiec (tłumacz) zrealizował projekt szkoleń dla samorządów i instytucji otoczenia biznesu współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Dyplomacja samorządowa narzędziem promocji Polski w Chinach”;

w kwietniu 2013 r. pod kierownictwem prof. Małgorzaty Pietrasiak zespół w składzie dr G. Bywalec, dr Włodzimierz Cieciura (Uniwersytet Warszawski), dr Tomasz Kamiński, dr Dominik Mierzejewski, dr Karol Żakowski i mgr Tomasz Jurczyk ukończyli grant badawczy dotyczący narzędzi polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej. Omówiony temat przedstawia narzędzia twarde i miękkie wobec poszczególnych państw: Stanów Zjednoczonych, Rosji, Japonii, państw afrykańskich,  Azji Południowo-wschodniej oraz Tajwanu;

w listopadzie 2013 dr Dominik Mierzejewski zakończył grant finansowany z Komitetu Badań Naukowych poświęcony retoryce polityki zagranicznej Chin w okresie reform czyli po 1978 r. owocem pracy badawczej stało się opublikowanie monografii „Między pragmatyzmem a konfucjańską moralnością. Dezideologizacja retoryki chińskiej polityki zagranicznej w okresie reform”;

wiosną 2011 r. w ramach Europe China Academic and Research Network (ECRAN) kierowanego przez dra Kerry Browna dr Dominik Mierzejewski wszedł w skład zespołu przygotowującego opracowanie dla Komisji Europejskiej poświęcone zagadnieniom chińskiego nacjonalizmu.