Literatura

Wszystkim zainteresowanym problematyką Azji Wschodniej polecamy literaturą z tego zakresu. W naszym wykazie bibliograficznym znajdziecie Państwo pozycję obowiązkowe, który każdy zaczynający swoją przygodę azjatycką znać powinien. Zapraszamy do lektury!!!

 

CHINY

Historia i tradycja

 1. Fairbank J. K., Historia Chin, Wyd. Marabut, Gdańsk 1996.
 2. Feng Youlan, Krótka historia filozofii chińskiej, PWN, Warszawa 2001.
 3. Fenby J., Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi, Wyd. Znak, Kraków 2009.
 4. Julien F., Drogą okrężną czy wprost do celu. Strategie sensu w Grecji i Chinach, tłum. Maciej Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 5. Kunstler M., Mitologia chińska, PWN, Warszawa 2001.
 6. Kunstler M. J., Języki chińskie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2009.
 7. Mistrz Zhuang (Zhuangzi): przypowieści zwane księgą południowego kwiatu, tłum. M. Religa, Wydawnictwo Wodnika, Warszawa 1992.
 8. Olszewski W., Chiny – zarys kultury, Wyd. UAM, Poznań 2003.
 9. Pimpaneau J., Chiny. Kultura i tradycja, Wyd. Dialog, Warszawa 2002.
 10. Schwartz B. I., Starożytna myśl chińska, tłum. M. Komorowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 11. Xinzhong Yao, Konfucjanizm, Wprowadzenie, red. naukowa A. Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Współczesne społeczeństwo i polityka

 1. Rozwój państwa i społeczeństwa na przełomie XX i XXI wieku, red. K. Tomala, K. Gawlikowski, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2002.
 2. Chiny w XXI wieku. Perspektywy rozwoju, red. K. Gawlikowski, M. Ławacz, W. Dziak, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2012.
 3. Góralczyk B., Chiński feniks. Paradoksy wschodzącego mocarstwa, Wydawnictwo Sprawy Polityczne, Warszawa 2010.
 4. Haliżak E., Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa, Żurawia Papers, Zeszyt 10, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2007.
 5. Kajdański E., Długi cień wielkiego muru. Jak Polacy odkrywali Chiny, Oficyna Naukowa Warszawa 2005.
 6. Kałuski M., Polacy w Chinach, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2001.
 7. Rowiński J., Chiny: nowa potęga globalna? Cień świetności i lat poniżenia, [w:] Dokąd zmierza świat?, red. A. D. Rotfeld, PISM, Warszawa 2008, s. 364-365.
  Rowiński J., Jakóbiec W., System konstytucyjne Chińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.

 

JAPONIA

Historia i tradycja:

 1. Benedict, R., Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, PIW, Warszawa 2003.
 2. Hall, J. W., Japonia od czasów najdawniejszych do dzisiaj, PIW, Warszawa 1979.
 3. Kotański, W., Japońskie opowieści o bogach, Iskry, Warszawa 1983.
 4. Nitobe, I., Bushido: dusza Japonii, Diamond Books, Bydgoszcz 2001.
 5. Pałasz-Rutkowska E., Starecka K., Japonia, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004.
 6. Tubielewicz, J., Historia Japonii, Ossolineum, Wrocław 1984.

Współczesne społeczeństwo i polityka:

 1. Curtis, Gerald L., The Logic of Japanese Politics. Leaders, Institutions, and the Limits of Change, Columbia University Press, New York 1999.
 2. Japonia na początku XXI wieku pod red. K. Gawlikowskiego i M. Ławacz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 3. Johnson, C., Japan: Who Governs? The Rise of the Developmental State, W. W. Norton & Company, New York – London 1995.
 4. Shinoda, T. , Contemporary Japanese Politics. Institutional Changes and Power Shifts, Columbia University Press, New York 2013.