Konferencje

Najważniejszą konferencją naukową organizowaną przez Zakład Azji Wschodniej są odbywające się od 2004 r. Łódzkie Spotkania Wschodnioazjatyckie. Początkowo skierowane do studentów i doktorantów polskich uczelni wyższych, z czasem objęły również młodych pracowników naukowych oraz uznanych specjalistów spoza kręgów akademickich. Celem Spotkań jest przyczynienie się do stworzenia na Uniwersytecie Łódzkim wiodącego i rozpoznawalnego za granicą ośrodka badawczego w zakresie współczesnej problematyki wschodnioazjatyckiej. W związku z tym od 2012 r. konferencja zmieniła formułę na międzynarodowa i odbywa się w języku angielskim jako Lodz East Asia Meeting – LEAMW nowej formule miały już miejsce trzy edycje: 2012, 2013 oraz 2014.

Obok LEAM każdego roku odbywają się również konferencje studenckie o zasięgu krajowym, nad którymi opiekę merytoryczną sprawują pracownicy ZAW.