dr Marcin Socha

dr Marcin Socha

Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (2011); staże naukowe Fundacji Japońskiej (IX 2012- III 2013) oraz na Uniwersytecie Kwansei Gakuin (IX 2010 – III 2011). Zainteresowania naukowe: współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska oraz zmian klimatu, rola Japonii w regionie Azji Wschodniej, rozwój narzędzi miękkiego oddziaływania „soft power” w regionie Azji Wschodniej.