dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ

dr hab. Małgorzata Pietrasiak, profesor UŁ

Absolwentka Moskiewskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych – magister stosunków międzynarodowych ze specjalnością Indochiny. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wietnamskiej i szerzej Azji Południowo-Wschodniej, w tym integracji Azji Południowo-Wschodniej. W roku 2002 ukazała się drukiem praca, przygotowywana jako rozprawa  habilitacyjna, pt. „Problem wietnamski na forum ONZ  w latach 1945-1977”. Jest autorką ponad 60 artykułów naukowych, publikowanych w takich czasopismach naukowych jak: „Eastern Review” (UŁ), „Interntional Studies” (UŁ), „Stosunki Międzynarodowe” (UW), „Azja-Pacyfik” (PAN), „RuBriCa” (Moskwa) oraz licznych książek.