mgr Katarzyna Grabowska

KGAbsolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego (etnologia) oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego  (stosunki międzynarodowe, specjalność orientalna).  Doktorantka w Zakładzie Azji Wschodniej w ramach Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień dotyczących kultury i tradycji państw Dalekiego Wschodu, a tematyka jej rozprawy doktorskiej poświęcona jest budowaniu wizerunku kraju na przykładzie Korei Południowej.