dr hab. Karol Żakowski

dr hab. Karol Żakowski, prof. UŁ

Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (2006), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2010), doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (2016); staże naukowe na Uniwersytecie Kwansei Gakuin w Nishinomiyi (2008–2009), Uniwersytecie Keio w Tokio (2012-2013, Japan Foundation Japanese Studies Fellowship) oraz National Graduate Institute for Policy Studies w Tokio (2016); staż językowy w Międzynarodowym Centrum Kansai Japan Foundation (2006) oraz staż w Parlamencie Japonii (2009); członek międzynarodowych stowarzyszeń naukowych: Nihon Seiji Gakkai (Japanese Political Science Association), Association for Asian Studies, International Political Science Association, European Association for Japanese Studies; autor licznych artykułów poświęconych dynamice procesów politycznych w Japonii, m.in. w takich czasopismach jak „Asian Journal of Political Science”, „The Korean Journal of International Studies”, „Journal of Contemporary Eastern Asia”, „Hō to Seiji”, a także trzech monografii: Decision-Making Reform in Japan: The DPJ’s Failed Attempt at a Politician-Led Government, Wewnątrzpartyjne uwarunkowania polityki japońskiej Partii Liberalno-Demokratycznej wobec Chin w latach 1955-2006 oraz (razem z Beatą Bochorodycz i Marcinem Sochą) Japan’s Foreign Policy Making: Central Government Reforms, Decision-Making Processes, and Diplomacy.