dr Grzegorz Bywalec

dr Grzegorz Bywalec

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (2000); doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (2007). Zainteresowania naukowe: problematyka decentralizacji w krajach rozwijających się, problemy globalizacji i regionalizacji oraz ekonomia rozwoju; specjalizuje się w problematyce indyjskiej.