dr hab. Dominik Mierzejewski, prof. UŁ

dr hab. Dominik Mierzejewski

Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego (2001), doktor nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej (2006), doktor habilitowany w dziedzinie nauki społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (2014); studia języka chińskiego na Shanghai International Studies University (1999 – 2000 i 2003 – 2004), stypendium Jana Karskiego przyznawane przez American Center for Polish Culture, staż w the Heritage Foundation w Waszyngtonie (2003), staż w Chińskiej Akademii Nauk (2010-2011, Pekin), członek organizacji międzynarodowych: Association for Asian Studies, European Association for Chinese Studies (członek zarządu), European International Studies Association oraz członek zespołów redakcyjnych “Azja-Pacyfik” (rocznik) oraz “Journal of Contemporary Eastern Asia” (Austria/Korea Południowa), publikacje m.in. w China Policy Institute na Uniwersytecie Nottingham, w pracach zbiorowych wydawanych przez Routledge, Rowman and Littlefield oraz periodykach „China: An International Journal” czy “Journal of Contemporary Eastern Asia”, autor monografii „Między pragmatyzmem a konfucjańską moralnością. Dezideologizacja retoryki chińskiej polityki zagranicznej w okresie reform„.