mgr Dominik Cholewski

Absolwent UIMG_1426 - Version 2niversity of Queensland w Australii oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (2012); doktorant w Zakładzie Azji Wschodniej, jego zainteresowania naukowe obejmują tematykę bezpieczeństwa morskiego oraz zmiany w sferach wpływów  w regionie Pacyfiku. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat strategii morskiej Chińskiej Republiki Ludowej ze szczególnym uwzględnieniem relacji ChRL-Australia. Dodatkowe zainteresowania: bezpieczeństwo wewnętrzne w rozwijających się państwach Pacyfiku oraz wzrost gospodarczo-polityczny Indonezji.