Biznes

Dynamicznie rozwijające się Chiny odgrywają coraz ważniejszą rolę w świecie. Od niedawna wzrosło również chińskie zainteresowanie regionem Europy Środkowej, w tym Polską czego widocznym znakiem stała się wizyta premiera ChRL w Polsce w 2012 r. i podpisanie przy tej okazji umów dwustronnych z zakresu współpracy gospodarczej. Z drugiej strony, w obliczu przedłużającego101_5903 się kryzysu gospodarczego w Europie Zachodniej – dotychczasowym głównym odbiorcy polskiego eksportu, coraz więcej polskich przedsiębiorców poszukuje alternatywnych rynków zbytu. Istnieją zatem podstawy do rozwoju polsko-chińskiej wymiany gospodarczej, zauważalna jest jednak trudność w zdobyciu rzetelnych informacji o rynku chińskim oraz perspektywicznych obszarach rozwoju, które wykraczałyby poza standard informacji prasowych.

Oferta ZAW stanowi wyjście na przeciw tym oczekiwaniom. Dzięki naszym usługom szkoleniowym oraz doradczym będziecie Państwo mogli ocenić zasadność podejmowania współpracy z parterami chińskimi, przygotować plan działania, a także zwiększycie szanse na jego pozytywne zrealizowanie.