dr Bartosz Kowalski

dr Bartosz Kowalski

Doktor nauk politycznych (UŁ), praca doktorska nt. roli armii w procesach państwowotwórczych w Xinjiangu w latach 1884-1955. W ramach stypendiów rządowych odbył staże na Uniwersytecie Szantuńskim w Jinanie (2005-2006) i Yunnan Shifan Daxue w Kunmingu (2009-2010). Uczestnik warsztatów badawczych na University of Oslo (2009 r.) i Uniwersytecie Nankińskim (2010 r.). Współprowadził szkolenia dla urzędników samorządowych i pracowników otoczenia biznesu województwa łódzkiego w ramach grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja samorządowa narzędziem promocji Polski w Chinach”; współautor Przewodnika po współpracy z chińskimi władzami lokalnymi. Od 2014 r. wykonawca w grancie Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu „Idee i tożsamość w polityce zagranicznej Chin”. Zainteresowania naukowe: najnowsza historia i polityka we współczesnym Xinjiangu, państwowotwórstwo i nacjonalizm w Chinach nowoczesnych, modernizacja Chin Zachodnich.