Horyzont2020 rozpoczęty

W dniach 2-4 grudnia 2017 r. prof. Pietrasiak, prof. Mierzejewski, dr Kamiński i dr Zaręba wzięli udział w konferencji rozpoczynającej prace na projektem CRISEA w Chiang Mai. W trakcie dwudniowych obrad omówiono grafik prac w poszczególnych zespołach roboczych. Dr Kamiński i dr Zaręba pracują w pakiecie „środowisko” i dr Kamiński jest koordynatorem pakietu, natomiast prof. Pietrasiak i prof. Mierzejewski w pakiecie „region”. W czasie spotkania omówiono również treść poszczególnych pakietów oraz przyjęto harmonogram spotkań w Europie i Azji Południowo-Wschodniej. Co ważne w projekcie oprócz publikowanych artykułów naukowych znajdują się również konsultacje i przygotowywanie rekomendacji dla Komisji Europejskiej oraz poszczególnych delegacji w państwach ASEAN.