Forum w Nowym Sadzie

Prof. Mierzejewski reprezentował Uniwersytet Łódzki w Forum Szkół Wyższych Formatu 16+1 zorganizowanym na Uniwersytecie w Nowym Sadzie w Serbii. W czasie spotkań udało się nawiązać nowe kontakty z uczelniami chińskimi oraz z państw Europy Środkowej i Wschodniej. Strona chińska reprezentowana była m.in. przez Uniwersytet Ludowy z Pekinu, Tianjin University czy Uniwersytet Prawa i Nauk Politycznych z Pekinu. Z Polski udział w Forum wzięły dwie uczelnie Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Jagielloński.