Pobyt badawczy na Uniwersytecie Columbia

W dniach 8-13 czerwca 2017 roku dr hab. Karol Żakowski przeprowadził kwerendę naukową na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Wyjazd odbył się w ramach projektu Zmiany instytucjonalne w polityce zagranicznej Japonii po reformie rządu centralnego na początku XXI wieku, finansowanego przez grant Narodowego Centrum Nauki. Głównym owocem badań będzie monografia pt. Japan’s Foreign Policy Making. Central Government Reforms, Decision-Making Processes, and Diplomacy (współautorzy: dr Beata Bochorodycz z UAM i dr Marcin Socha z UŁ), przyjęta do druku w renomowanym wydawnictwie Springer. Więcej na temat książki:
http://www.springer.com/gp/book/9783319630939