Miesiąc: July 2016

Polish Scientific Network

W dniach 30 czerwca-2 lipca we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ miała miejsce konferencja Polish Scientific Network. W przedsięwzięciu wzięło udział blisko 50 młodych badaczy próbujących promować swoje inicjatywy. Po panelu wstępnym z udziałem przedstawicieli ministerstwa, Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej,…