Miesiąc: February 2016

Dni Japońskie

W dniu 29 stycznia br. Pan Masaktsu Yosida oraz studenci specjalności orientalnej przygotowali Dzień Japoński w Ogrodzie Botanicznym. Tematami wykładów były: tradycyjna rodzina japońska, sztuka przyjemnego spędzania czasu, edukacja i muzyka. Odbył się również koncert muzyki japońskiej. Anna Krysztofiak jest…