Miesiąc: June 2014

W Sejmie o dyplomacji ekonomicznej w relacjach Polska-Chiny

25 czerwca odbyła się w Sejmie konferencja „Polska-Chiny – w kierunku efektywnego modelu dyplomacji gospodarczej” zorganizowana przez Komisję Spraw Zagranicznych oraz Centrum Studiów Polska-Azja. Wzięli w niej udział posłowie oraz przedstawiciele administracji państwowej, firm i uczelni. Obecni byli również dyplomaci…

Wizyta w Chengdu

Dr hab. Dominik Mierzejewski reprezentował Uniwersytet Łódzki na spotkaniach w stolicy prowincji Syczuan – Chengdu. W dniu 13 czerwca odbyło się spotkanie z prorektorem ds. współpracy zagranicznej Uniwersytetu Syczuańskiego profesorem Yang Shijingiem. Nakreślono wspólne obszary współpracy, które głównie dotyczyć mają…

Dr Kamiński ekspertem Ralf Dahrendorf Taskforce

Dr Tomasz Kamiński wziął udział w spotkaniu inaugurującym prace grupy eksperckiej pod nazwą The Ralf Dahrendorf Taskforce „The Future Of The European Union”, zorganizowanym przez The European Liberal Forum w Gummersbach (Niemcy) w dniach 1-3.06.2014. Grupa ma być platformą dyskusji…

Wizyta prof. Fuji

W dniach 2-3 czerwca 2014 r. Zakład Azji Wschodniej odwiedziła delegacja Uniwersytetu Kwansei Gakuin, której przewodniczył Dziekan Centrum Międzynarodowej Współpracy i Edukacji, Prof. Fujii Kazuo. Po spotkaniu z Dziekanem WSMiP goście wygłosili serię wykładów dla studentów specjalności orientalnej. Prof. Hirayama…

„GW” o projekcie Harvard i MIT

Dr Tomasz Kamiński, adiunkt w Zakładzie Azji Wschodniej, jest koordynatorem projektu współpracy uczelni z biznesem i absolwentami. Projekt ten realizowany jest bazie doświadczeń zdobytych i sprawdzonych przez renomowane uczelnia amerykańskie MIT i Harvard. Współpraca za absolwentami, co zaznacza dr Kamiński…