Miesiąc: March 2014

Spotkania w łódzkich liceach

Dr Tomasz Kamiński poprowadził w XX LO w Łodzi, którego jest absolwentem,dwugodzinny warsztat zatytułowany „Czy wszyscy powinniśmy się uczyć języka chińskiego?”. Oprócz próby odpowiedzi na wskazane pytanie, rozmowa dotyczyła również azjatyckich podróży i kuchni oraz historii Polaków w Chinach. Tu…

Warsztaty w Bratysławie

Dr hab. Dominik Mierzejewski i mgr Tomasz Jurczyk wzięli udział w warsztatach „Current Trends and Perspectives in Development of China-V4 Trade and Investment” zorganizowanych w dniach 12-14 marca 2014 r. przez Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie. Obok przedstawicieli uczelni z Grupy…

Warsztaty z sieradzkim II LO

10 marca br., w ramach promocji WSMiP UŁ, dr hab. Dominik Mierzejewski oraz aktualnie wizytujący na WSMiP UŁ profesor Yang Yousun, poprowadzili warsztaty chińskie dla ostatnich klas II LO im. S. Żeromskiego z Sieradza. W czasie spotkania omówiono podstawowe zagadnienia…

Habilitacja dra Mierzejewskiego

W dniu 26 lutego Rada Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce, w specjalności stosunki międzynarodowe. Wniosek, autoreferat oraz recenzje dorobku dra Dominika Mierzejewskiego znajdują…

Warsztaty azjatyckie z II LO w Łodzi

W piątek 28 lutego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ odbyło się spotkanie z II Liceum Ogólnokształcącym im. Gabriela Narutowicza w Łodzi. Spotkanie otworzył Dziekan WSMiP UŁ prof. dr hab. Tomasz Domański. W pierwszej części uczniowie klas trzecich mieli…