Miesiąc: November 2013

Promocja książki o retoryce dyplomacji

21 listopada br. w Sali Rady Wydziału WSMiP Zakład Azji Wschodniej wspólnie z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego zorganizował wykład otwarty dra Dominika Mierzejewskiego związany z promocją jego książki „Między pragmatyzmem a konfucjańską moralnością. Dezideologizacja retoryki chińskiej polityki zagranicznej w okresie reform”.…

Pracownicy ChANS z wykładami

W dniu 18 września br. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych odbyły się dwa wykłady pracowników Instytutu Studiów Politycznych Chińskiej Akademii Nauk Społecznych: profesora Yang Haixianga (杨海蛟) oraz Wang Bingquana (王炳权).  Wicedyrektor Instytutu profesor Yang przedstawił ewolucję studiów politycznych w…

Grant NCN przyznany!

Dr Dominik Mierzejewski, wspólnie z mgr Bartoszem Kowalskim z Zakładu Azji Wschodniej WSMiP otrzymali grant Narodowego Centrum Nauki. Przez kolejne trzy lata poprowadzą projekt badawczy poświęcony ideom i tożsamości w polityce zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej. Autorzy projektu analizują chińską politykę…